fbpx
Blog
Blog

STUDIA ZA GRANICĄ! Prawo na Maastricht University

Maastricht University jest drugim najmłodszym uniwersytetem w Holandii. Studiuje tu 16 tys. studentów, z czego prawie 50% to studenci zagraniczni.  Mimo, że uniwersytet istnieje od 43 lat jest jednym z najszybciej rozwijających się uczelni na świecie.  Wydział prawa oferuje studentom studia prawnicze na poziomie licencjackim oraz magisterskim. Studia prawnicze w Holandii na Maastricht University prowadzone są w oparciu o metodę Problem-Based Learning (PBL), dzięki której młodzi ludzie uczą się analizować złożone problemy, wyszukiwać informacje, prowadzić dyskusje i śmiało wyrażać własne poglądy

Maastricht 512x288 - STUDIA ZA GRANICĄ! Prawo na Maastricht UniversityProgram licencjacki European Law School łączy kursy z zakresu prawa europejskiego i międzynarodowego z kursami dotyczącymi systemów prawnych różnych państw członkowskich UE. Programy magisterskie obejmują szczegółową wiedzę z obszaru prawa europejskiego, kryminalistyki, kryminologii, prawa korporacyjnego, praw człowieka oraz międzynarodowego prawa z dodatkowymi specjalizacjami.

Ponadto studenci mogą korzystać z programów specjalnych np. Maastricht University Law College (UMLC), przeznaczonych dla studentów wykazujących potencjał do doskonalenia się i chcących rozwijać swoje umiejętności. Każde doświadczenia pozwalają na odkrywanie własnej drogi, tutaj ich nie zabraknie. Student stale ma możliwość  uczestniczenia w dyskusjach, rozwiązywaniu realnych problemów, doskonalenia się w wystąpieniach publicznych.

Przykładowe kierunki dostępne na uniwersytecie:

  • 39703687 s 512x342 - STUDIA ZA GRANICĄ! Prawo na Maastricht UniversityEuropean Law
  • European Public Law & Governance
  • Forensics, Criminology and Law
  • Globalisation and Law
  • Human Rights
  • International and European Tax Law

Rankingi:

Keuzegids Hoger Onderwijs:  W 2012 roku, osiem z siedemnastu programów studiów licencjackich zostało uznanych przez studentów za najlepsze programy w Holandii: Econometrics, International Business, Fiscal Economics, Tax Law, European Law School, European Studies, Knowledge Engineering and University College Maastricht.

THE Top 100 Most International Universities in the World: Maastricht University zajmuje 15 miejsce na świecie jako najbardziej międzynarodowy uniwersytet.

Times Higher Education 100 under 50: Maastricht University zajmuje 6 miejsce na świecie jako jeden z najlepszych młodych uniwersytetów oraz 1 miejsce w Europie.

Możliwości podjęcia praktyk, stażu, przyszłej pracy

13452881 s 512x341 - STUDIA ZA GRANICĄ! Prawo na Maastricht UniversityHolandia, a w szczególności Haga, jest kopalnia złota, jeśli chodzi o możliwości wyboru ścieżki kariery, zdobycia doświadczenia oraz podjęcia ciekawej pracy.

 Warto również pamiętać, że Maastricht i Brukselę dzieli zaledwie 1,5 godzinna podróż. Stolica Belgii jest ważnym ośrodkiem instytucji międzynarodowych. To tutaj znajdują się m. in.:

Trybunał Sprawiedliwości Beneluksu

Jest sądem wspólnym dla krajów Beneluksu, Belgii, Holandii i Luksemburga. Zadaniem sądu jest przede wszystkim udzielanie odpowiedzi na wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym składane przez sądy najwyższe w zakresie przepisów wspólnych dla tych trzech krajów i pełni funkcję trybunału służby cywilnej dla pracowników Unii Gospodarczej Beneluksu.

Agencja Komunikacji i Informacji NATO (Agencja NCI).

Agencja jest organem wykonawczym Organizacji ds. Łączności i Informacji NATO (NCIO). Zapewnia technologię C4ISR (dowodzenie, kierowanie, łączność i komputery, wywiad, nadzór i rozpoznanie), w tym obronę cybernetyczną i przeciwrakietową.