fbpx
Blog
Blog

Studia na Malcie: innowacyjne kierunki biologiczno-chemiczne na magisterkę!

Studia na Malcie to niesamowita przygoda, którą możesz rozpocząć z naszą pomocą od zaraz. Choć wyspa ta przyciąga otwartością, słoneczną pogodą oraz widokami, system edukacyjny ma także sporo do zaoferowania. Wśród kierunków z zakresu biologii i chemii wybraliśmy dla Was te, które są innowacyjne, po których z pewnością znajdziecie ciekawą pracę. Ponadto poniższe programy studiów umożliwiają Wam pracę rozwojowo-badawczą, co oznacza, że cały czas możecie piąć się wyżej i wyżej zdobywając wiedzę i odpowiednie kwalifikacje w świecie nauki.

Biologia molekularna

92318619 s 512x341 - Studia na Malcie: innowacyjne kierunki biologiczno-chemiczne na magisterkę!To nic innego jak biologia tylko na poziomie molekularnym. Kierunek zakresem obejmuje genetykę, inżynierię genetyczną oraz molekularną organizację struktur komórkowych. Program prezentuje najnowsze osiągnięcia biotechnologiczne, jak również znaczenie organizmów transgenicznych oraz terapii genowych. Biologia molekularna daje wiele możliwości diagnostycznych, dlatego w medycynie jest coraz powszechniejsza. Na pewno słyszeliście o badaniach z wykorzystaniem metody PCR. Na tych studiach nie raz będziecie samodzielnie nastawiać tą reakcję!

Farmakologia

37681447 l 512x341 - Studia na Malcie: innowacyjne kierunki biologiczno-chemiczne na magisterkę!Łączy w sobie medycynę oraz farmację, jest to bowiem nauka o działaniu leków na organizm. W dużym uproszczeniu farmakologia w jakim stopniu substancje lecznicze są wchłaniane do ciała, jak działają w organizmie oraz jakie są skutki tego działania. Kluczowym aspektem jest tutaj znajomość budowy i właściwości substancji chemicznych oraz w jaki sposób tkanki organizmu reagują na dostarczone środki. Farmakologia umożliwia także badania nad biodostępnością nowych substancji np. pochodzenia roślinnego, które mogą być zastosowane jako hipotetyczne środki lecznicze.

Terapia komórkowa

126872808 l e1630059507796 512x280 - Studia na Malcie: innowacyjne kierunki biologiczno-chemiczne na magisterkę!Bardzo interesujący kierunek rozwoju medycyny, który polega w głównej mierze na zastosowaniu ludzkich komórek do regeneracji uszkodzonych tkanek lub narządów pacjenta. Student podczas nauki poznaje techniki hodowli laboratoryjnej linii komórkowych oraz tkanek. Uczy się pracować w warunkach ścisłej aseptyki zgodnie z najwyższymi standardami. Program studiów składa sięm.in. z hodowli komórkowych, hematologii, biologii molekularnej i genetyki oraz neurologii.

Terapie komórkowe często mają charakter eksperymentu leczniczego, jednak są kluczowe w rozwoju medycyny. Obecnie naukowcy starają się wykorzystać komórki macierzyste do leczenia takich chorób jak Stwardnienie Zanikowe Boczne (SLA), Stwardnienie Rozsiane postać wtórnie postępująca (SPMS) oraz rzadkie choroby neurodegeneracyjne.

Bioinformatyka

bioinformatics 512x384 - Studia na Malcie: innowacyjne kierunki biologiczno-chemiczne na magisterkę!Bioinformatyka łączy ze sobą biologię, zwłaszcza genetykę, oraz informatykę, ze szczególnym uwzględnieniem technik programowania i zdolnościach do przedmiotów ścisłych. Ten obszar wiedzy obejmuje katalogowanie informacji biologicznych (bazy danych, bazy danych sekwencji i wyszukiwanie sekwencji, adnotacji, danych numerycznych w bazach danych), analizę sekwencji DNA oraz sekwencji genomów i porównywanie ich, ustalanie ewolucyjnych relacji pomiędzy zbiorami sekwencji / organizmów (drzewa filogenetyczne), genotypowanie (używane między innymi do wyszukiwania genów odpowiedzialnych za choroby genetyczne, w ustalaniu ojcostwa, kryminalistyce), analizę  ekspresji genów,  analizęsekwencji białek, nazywana też proteomiką (porównywanie sekwencji, wyszukiwanie domen i motywów, przewidywanie własności fizyko-chemicznych, drugo- i trzecio-rzędowej struktury białka, lokalizacji w obrębie komórki, analiza danych z eksperymentów spektroskopowych) a także modelowanie molekularne.

Używanie danych biologicznych przy użyciu narzędzi bioinformatycznych jest kluczowym elementem funkcjonowanie firm  farmaceutycznych, firm bioinformatyczne, laboratoriów badawczych oraz jednostek placówek klinicznych.

Farmakotoksykologia

pexels pixabay 248152 512x341 - Studia na Malcie: innowacyjne kierunki biologiczno-chemiczne na magisterkę!Kierunek ten obejmuje tematy związane z oceną ryzyka, aspektami regulacyjnymi i postępowaniem w przypadku przedawkowania leków na receptę, leków dostępnych bez recepty i nielegalnych substancji. Składa się w głównej mierze z podstaw farmakologii oraz toksykologii. Student zdobywa umiejętności potrzebne w laboratorium do wykonywania analiz, jak również potrzebną wiedzę do wykorzystania w warunkach klinicznych. Program zapewnia także podstawy molekularne, komórkowe oraz farmakokinetyczne aspekty farmakotoksykologii . Zdobyta wiedza posłuży w klinicznym postępowaniu i leczeniu zatruć różnymi produktami farmaceutycznymi.