fbpx
Blog
Blog

Studia na Malcie: 13 ciekawych kierunków magisterskich!

Decydując się na studia za granicą, wybór kierunku może być dużym wyzwaniem, ze względu na ogromną liczbą kursów dostępnych na zagranicznych uczelniach. Studia na Malcie poza klasycznymi programami oferują również kilkanaście nieoczywistych kierunków, które dzisiaj przybliżymy, mając nadzieję, że zainspirują kogoś z Was :) 

pexels alesia kozik 7911707 e1632839088274 512x198 - Studia na Malcie: 13 ciekawych kierunków magisterskich!W tym zakresie student ma do wyboru naukę języka i kultury arabskiej, chińskiej lub hebrajskiej. Jest możliwość studiowania dziennego, wtedy nauka trwa 3 semestry, oraz studiowania zaocznego, 6 semestrów.

92656718 s 512x342 - Studia na Malcie: 13 ciekawych kierunków magisterskich!Studia zaoczne oferują program ten koncentrujący się na Malcie, ze szczególnym uwzględnieniem kultury i tożsamości w ich różnych formach i przejawach, zarówno przeszłych, jak i obecnych. Studenci będą zajmować się takimi tematami, jak pochodzenie etniczne, polityka, zarządzanie, migracja, społeczeństwo, rolnictwo, środowisko, religia, archeologia, architektura, prawo, medycyna, muzyka, muzea, archiwa, język, literatura, sztuka i dziedzictwo.

pexels pixabay 256381 512x341 - Studia na Malcie: 13 ciekawych kierunków magisterskich!Cybernetyka biomedyczna odnosi się do abstrakcyjnego badania systemów i sygnałów biologicznych i biomedycznych oraz pojęć takich jak: analiza, modelowanie, zachowanie i sterowanie; akwizycja, analiza i przetwarzanie danych, sygnałów i obrazów; badanie i wydobywanie informacji, wzorców i inteligencji; zrozumienie procesów ukierunkowanych na wiedzę; procesy decyzyjne; oraz projektowanie i rozwój urządzeń w celu osiągnięcia powyższego; oraz zastosowanie technologii cyfrowych w medycynie, opiece zdrowotnej i dobrym samopoczuciu.

pexels tima miroshnichenko 7567434 512x341 - Studia na Malcie: 13 ciekawych kierunków magisterskich!Wraz z pojawieniem się kryptowalut, zbudowanych na Blockchain i DLT, proponowane są nowe modele finansowe i biznesowe – w których profesjonaliści finansowi i biznesowi wymagają zrozumienia leżących u ich podstaw implementacji technicznych i algorytmów oraz otaczających ram prawnych. Program ma na celu przyciągnięcie studentów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia w dziedzinie ICT, biznesu lub prawa. Kierunek zapewnia wprowadzenie do różnych dyscyplin Blockchain i Distributed Ledger Technology (DLT) wszystkim uczniom pochodzącym z różnych dziedzin nauki, a także zapewnia uczniom zaawansowaną kadrę profesorską.

Kurs przeznaczony dla studentów z doświadczeniem w profesjonalnym tworzeniu gier lub badaniach naukowych w tym zakresie. Kierunek jest oferowany wyłącznie w pełnym wymiarze godzin i trwa dwa lata. W tym czasie studenci realizują swój własny projekt badawczy.

pexels rfstudio 3825540 512x366 - Studia na Malcie: 13 ciekawych kierunków magisterskich!Jest przeznaczony dla kandydatów, którzy są żywo zainteresowani technologią lotniczą i którzy chcą wzmocnić swoją ścieżkę kariery, realizując program na poziomie 7 MQF. Program ten daje kandydatowi możliwość doskonalenia swojej wiedzy w określonym temacie badawczym z zakresu lotnictwa. Charakter badań lotniczych jest zróżnicowany  i obejmuje między innymi: projektowanie systemów nadzoru o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa oraz projektowanie systemów pomocniczych, wyświetlacze pokładowe, operacje lotnicze, optymalizację trajektorii, zarządzanie ruchem lotniczym, systemy odzyskiwania energii, kołowanie operacji, UAV i zdalnie sterowanych systemów powietrznych.

52476284 s 512x341 - Studia na Malcie: 13 ciekawych kierunków magisterskich!Bardzo interesujący kierunek rozwoju medycyny, który polega w głównej mierze na zastosowaniu ludzkich komórek do regeneracji uszkodzonych tkanek lub narządów pacjenta. Student podczas nauki poznaje techniki hodowli laboratoryjnej linii komórkowych oraz tkanek. Uczy się pracować w warunkach ścisłej aseptyki zgodnie z najwyższymi standardami. Program studiów składa sięm.in. z hodowli komórkowych, hematologii, biologii molekularnej i genetyki oraz neurologii.

pexels daniel jurin 1762426 512x384 - Studia na Malcie: 13 ciekawych kierunków magisterskich!Master in Ocean Governance służy dalszemu wzmocnieniu rozwoju uczenia się i badań w dziedzinie zarządzania zasobami morskimi i bezpieczeństwa morskiego z perspektywy multidyscyplinarnej. W dobie globalizacji i integracji sektorowej budowanie zdolności w zakresie regulacji zarządzania oceanami odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu bezpiecznych i zdrowych oceanów z korzyścią dla ludzkości i planety. Kierunek ma na celu przystosować przyszłych ekspertów na pojawiające się problemy i zagrożenia, takie jak globalne bezpieczeństwo morskie, zrównoważone użytkowanie oceanów i ich zasobów, a także dostrzeć powiązania między naukami przyrodniczymi, możliwościami płynącymi z niebieskiej gospodarki, wymogami społeczno-gospodarczymi i prawem.

Studia na MalcieTen specjalistyczny kurs obejmuje i łączy elementy prawne, społeczno-ekonomiczne, naukowe i środowiskowe w jedną całość, aby zaoferować studentom szeroką wizję spraw morskich, łącząc naukę z zarządzaniem, udostępniając technologię użytkownikom i zainteresowanym stronom oraz zapewniając narzędzia dla bardziej wydajnych aplikacji zorientowanych na usługi.

diving 813028 1920 512x384 - Studia na Malcie: 13 ciekawych kierunków magisterskich!Magister globalnej archeologii morskiej to program zakorzeniony w zasadach i koncepcjach archeologicznych, ale ze szczególnym naciskiem na subdyscypliny podwodne i morskie. W szczególności dotyczy interakcji człowieka z morzem i innymi zbiornikami wodnymi, w tym podwodnymi krajobrazami i związanymi z nimi fizycznymi pozostałościami. Przeanalizujesz wcześniejsze raporty archeologiczne z kompletnych wykopalisk na Morzu Śródziemnym, a także zastosujesz metody powykopaliskowe i techniki laboratoryjne w celu uzyskania danych o dziedzictwie morskim.

pexels anna shvets 4226264 512x341 - Studia na Malcie: 13 ciekawych kierunków magisterskich!Celem kursu jest wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę psychologiczną, wartości, postawy i umiejętności wymagane do wykonywania zawodu neuropsychologa. Stażyści mają 9 godzin nadzorowanego stażu w tygodniowo przez cały kurs, aby rozwijać wartości zawodowe, etykę, postawy i umiejętności w celu zaspokojenia różnych potrzeb osób poprzez strategie indywidualne, grupowe, systemowe i społeczne.

pexels miriam espacio 2694037 e1632838507883 512x321 - Studia na Malcie: 13 ciekawych kierunków magisterskich!Nauka o kosmosie to badanie zjawisk naturalnych wykraczających poza eksperymenty związane z Ziemią. Obejmuje to optymalizację konstrukcji teleskopów, a także zrozumienie wewnętrznego działania fal grawitacyjnych z podwójnych czarnych dziur. Podstawowymi tematami kursu są astronomia, astrofizyka i kosmologia.

pexels eternal happiness 3326362 512x341 - Studia na Malcie: 13 ciekawych kierunków magisterskich!W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie głębszym zrozumieniem duchowości, Wydział Teologiczny oferuje studentom kurs pomagający w nabyciu holistycznego postrzegania życia i osoby ludzkiej oraz doceniania wkładu duchowości w jednostkę i człowieka. Na drugim roku studiów studenci będą mogli wybrać, czy chcą rozwijać swoje zainteresowania duchowością ogólną, czy duchowością karmelitańską.