fbpx
REKRUTACJA

REKRUTACJA

Rekrutacja na uniwersytety Oxford oraz Cambridge jest bardziej złożona niż na pozostałe brytyjskie uczelnie. Przede wszystkim należy pamiętać, że termin rekrutacji mija już 15 października – a nie 30 czerwca, jak ma to miejsce przy innych uczelniach. Poniżej prezentujemy opis rekrutacji krok po kroku.

Zarówno Oxford i Cambridge University zgadzają się, że wybór kierunku to najistotniejszy punkt rekrutacji, o wiele ważniejszy od wyboru między tymi uczelniami. Mając na uwadze, iż wybrany kierunek będziemy studiować przez kolejne kilka lat – wybór powinien być bardzo przemyślany i świadomy. Wybrany kierunek powinien stanowić Twoją pasję i hobby, a Twoja wiedza na jego temat – zarówno teoretyczna, jak i praktyczna – daleko wykraczać poza program nauczania w liceum.

W przypadku aplikowania na Oxford i Cambridge trzeba też wybrać sobie College. Jest to akademik, ale też jednostka udostępniająca opiekunów naukowych. Cambridge dzieli się na 33 College, zaś Oxford – 45. Przed wyborem warto poczytać i dowiedzieć się, który z nich „specjalizuje się” w kierunku, który wybraliśmy (np. Churchill College w Cambridge dla studiów informatycznych). Jeśli wybór College’u został dokonany – zaznaczamy wybór w UCAS, jeśli nie jesteśmy pewni – oświadczamy, że jest to „otwarta aplikacja” pod tym względem.

 

College na Cambridge University

College na Oxford University

Termin rekrutacji na rok 2020/21 mija 15 października 2019 – jest to ostateczny deadline składania podań. Rejestracja odbywa się na platformie ucas.ac.uk. –  standardowa procedura.

List motywacyjny i referencje składane w UCAS muszą być wyjątkowo starannie dopracowane – bardzo, bardzo wiele zależy od ich jakości i treści. Dla uczelni bardzo ważne są osiągnięcia naukowe: udziały w konferencjach, konkursach, olimpiadach, pisanie prac naukowych, prowadzenie własnych badań itp. Równie ważne są odbyte już wolontariaty i staże – na kierunki takie jak medycyna czy weterynaria są one wręcz konieczne (chociażby wolontariat w hospicjum czy schronisku dla zwierząt).

 

NIGDY nie kłam w liście motywacyjnym. Na prawie wszystkie kierunki przeprowadzane są rozmowy kwalifikacyjne, gdzie uczelnia łatwo sprawdzi czy to, co tam zawarłeś/aś, jest zgodne z prawdą.

Wyniki z matury – koniecznie trzeba mieć zdane 3 przedmioty rozszerzone. W zależności od kierunku wymagane jest uzyskanie od 90% do 95%, a ogólna średnia wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze powinna oscylować w okolicach 90%, lecz jeśli mamy bardzo mocny list motywacyjny (np. prowadzenie badań na dużą skalę, syntezowanie nowych związków chemicznych, wolontariat w krajach trzeciego świata, wygrane olimpiady ogólnokrajowe, znajomość wielu języków obcych potwierdzona certyfikatami itp.) możliwe, że uczelnia przyjmie nas nawet pomimo nieco słabszych wyników na maturze. Aplikant może zostać poproszony o dostarczenie tłumaczenia przysięgłego swoich wyników.

 

Obowiązkowe jest zdanie certyfikatu językowego IELTS, z reguły na 7.5. Dokładne informacje znajdziemy w opisie kierunku na stronie uczelni. Nie trzeba mieć IELTS w momencie składania podania – wynik należy przesłać uczelni do końca czerwca 2017, choć na wszelki wypadek zalecamy podejść do IELTS jak najszybciej.

 

Kolejnym krokiem aplikacji jest Supplementary Application Questionnaire* (SAQ) – krótko po złożeniu aplikacji w UCAS, aplikant zostanie poproszony (w wiadomości e-mail), aby wypełnić SAQ – wewnętrzny formularz uczelni zawierający pytania, które nie zostały umieszczone w formularzu UCAS, a które uczelnia uważa za istotne i pomocne w wyborze przyszłego studenta. Aby aplikacja została uznana za kompletną, formularz SAQ musi zostać odesłany przez wskazany przez uczelnię termin. Zazwyczaj jest 22 październik, godzina 18.00 (czasu UK).

*SAQ dotyczy tylko Cambridge.

Większość aplikantów zobowiązana jest do napisania pisemnego testu, który odbywa się przed rozmową kwalifikacyjną bądź w jej trakcie. Dodatkowo, niektóre College wymagają aby aplikanci dostarczyli również przykłady autorskich prac pisemnych – jeden lub dwa eseje, które zostaną omówione podczas późniejszej rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowe informacje na temat rodzaju wymaganych testów pisemnych oraz ewentualnego dostarczenia dodatkowej pracy autorskiej znajdują się w opisie kierunku na stronie danego College’u.

Przedmiotowe testy pisemne są zaprojektowane tak, aby uzupełniały brakujące informacje o kandydatach w odniesieniu do wymogów na danym kierunku. W trakcie takich testów oceniane są różne umiejętności przyszłego studenta, np. umiejętności analitycznego myślenia lub czytania ze zrozumieniem, a także poziom wiedzy adekwatny do danego kierunku.

TUTAJ znajduje się informacja odnośnie testów pisemnych na wszystkie kierunki na Oxford University.

Natomiast poniższa tabela prezentuje testy wstępne na Cambridge University – z informacją, czy odbywają się przed, czy w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, a dodatkowe informacje znajdują się TUTAJ.

Pre-interview assessment

§  Anglo-Saxon, Norse, and Celtic

§  Asian and Middle Eastern Studies

§  Economics

§  Engineering (including Chemical Engineering via Engineering)

§  English

§  Geography

§  History

§  History and Modern Languages

§  History and Politics

§  Human, Social, and Political Sciences

§  Medicine

§  Natural Sciences (including Chemical Engineering via Natural Sciences)

§  Psychological and Behavioural Sciences

§  Theology, Religion, and Philosophy of Religion

§  Veterinary Medicine

At-interview assessment

§  Archaeology

§  Architecture

§  Classics (3-year)

§  Classics (4-year)

§  Computer Science1

§  Education

§  History and Modern Languages

§  History of Art

§  Land Economy

§  Law

§  Linguistics

§  Modern and Medieval Languages

§  Philosophy

 

W zależności od wybranego kierunku i College’u wszyscy kandydaci którzy proszeni są, aby podjąć test pisemny przed rozmową kwalifikacyjną, muszą zgłosić się do akredytowanej placówki Uniwersytetu Cambridge lub Oxford w  Polsce w celu zgłoszenia swojej kandydatury. Upoważniona placówka uniwersytetu zarejestruje wówczas daną osobę na testy (kandydat nie będzie miał możliwości zrobić tego samodzielnie). Testy pisemne odbywają zazwyczaj w pierwszych dniach listopada.

 

Większość kandydatów branych pod uwagę przez organ rekrutujący Uniwersytetu Cambridge oraz Oxford jest zapraszanych na rozmowę kwalifikacyjną.

Oxford University większy nacisk kładzie na testy wstępne (przeprowadzane na ok. 90% kierunków), zaś Cambridge na rozmowy kwalifikacyjne – do których kwalifikuje co roku ok. 80% kandydatów.

Rozmowa kwalifikacyjna jest bardzo ważna dla uczelni, lecz ważne jest też zrozumienie, że nie czekają tam na nas żadne podchwytliwe pytania czy „umysłowe gierki”. Osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną jest z reguły wykładowcą danego kierunki i chce sprawdzić nasz sposób myślenia. Możliwe, że na zadane pytanie nie ma prawidłowej odpowiedzi, nie jest też istotne jak szybko odpowiemy. Najważniejsze dla uniwersytetu jest zrozumienie naszego toku myślenia, podejścia do problemu i tego, jak umiemy sobie z nim poradzić.

Podstawowe pytania na rozmowie kwalifikacyjnej to:

  • podstawowe pytania, otrzymywane z reguły na początku rozmowy: dlaczego wybraliśmy dany kierunek, co chcielibyśmy robić po jego ukończeniu, dlaczego chcemy studiować właśnie na tej uczelni. Ważne jest, by pokazać, że nie wybraliśmy danego kierunku przez przypadek, lecz naprawdę nas interesuje.

 

  • możemy otrzymać pytanie odnośnie wybranego kierunku, dlatego zaleca się zapoznanie z nim i zdobycie podstawowej wiedzy na jego temat. Jeżeli aplikujemy na dziennikarstwo – powinniśmy być na bieżąco z wydarzeniami na świecie, jeżeli na psychologię – warto jest czytać artykuły naukowe i książki na jej temat.

 

  • jeśli aplikujesz na kierunki, które nie są normalnie nauczane w liceum – czyli np. architektura, prawo czy medycyna – bardzo ważne jest, by móc zaprezentować swoją wiedzę na ten temat tak, by było widoczne, że mamy już jakąś wiedzę na ten temat, że nie wybraliśmy tego kierunku przez przypadek. Nie otrzymasz jednak szczegółowych pytań odnośnie danego keirunku (np. ile par i jakie nerwy czaszkowe ma człowiek) – lecz raczej zostaniesz zapytany np. o to, w jaki sposób Twoim zdaniem lekarze mogą pomóc osobie chorej powrócić do zdrowia i normalnego życia (w przypadku aplikowania na medycynę).

 

  • przeczytaj uważnie swój list motywacyjny i inne prace pisemne, jakie wysłałeś uczelni podczas procesu rekrutacyjnego (jeśli było to wymagane). Pomyśl, jak mógłbyś rozwinąć poszczególne akapity i jakie byś sam ułożył/a do nich pytania.

 

  • poproś znajome osoby, rodziców i nauczycieli o przeprowadzanie z Tobą tego typu rozmów. Najlepiej jest poprosić kogoś, kto zna się na kierunku, na jaki aplikujesz, a przy tym nie zna zbyt dobrze Ciebie. Im więcej tego typu rozmów przeprowadzisz, tym lepiej będziesz przygotowany/a na mówienie o sobie, na przedstawienie własnej osoby i wyjaśnienie podstaw odnośnie kierunku na jaki aplikujesz oraz tego, jak sam/a go postrzegasz.

 

  • dla uczelni bardzo ważne jest sprawdzenie jak radzisz sobie z rozwiązywaniem problemów. Ponadto warto podszkolić się z czytania ze zrozumieniem – może się zdarzyć tak, że otrzymamy kompletnie nową informację, i będziemy musieli na jej podstawie odpowiedzieć na jakieś pytanie na drodze dedukcji. W ten sposób sprawdzana jest nasza umiejętność logicznego myślenia.

 

  • bardzo ważne jest, by przed rozmową kwalifikacyjną sprawdzić kryteria przyjęć na dany kierunek. W przypadku Oxford University znajdują się tutaj.

Szczegółowe przykłady pytań na rozmowie kwalifikacyjnej opisaliśmy w osobnej zakładce po lewej stronie.

Kandydaci zostaną poinformowani o przyjęciu na studia bądź odrzuceniu kandydatury w terminie do końca stycznia.