fbpx
Uniwersytety medyczne

Uniwersytety medyczne

Liverpool University

Liverpool University
 • University of Liverpool wymaga od aplikantów na studia medyczne średniej z matury na poziomie 80% z dwoma rozszerzeniami z biologiii chemii min. 80% i wzwyż.
 • Konieczny jest test IELTS zdany na 7.0
 • Alternatywnie możecie zdać amerykański test TOEFL (IBT) . Wymagane jest zdobycie co najmniej 100 punktów ze 120. W tym z poszczególnych części: min. 24 z czytania i pisania, min. 22 punty ze słuchania oraz 25 z mówienia.
 • Każdy kandydat na medycynę musi zdać test na medycynę UK CAT na minimum 2500 punktów, aczkolwiek ten próg może ulec w zmianie w zależności od wyników wszystkich kandydatów.

Deadline składania podań to 15 październik każdego roku.

UWAGA: Aby móc złożyć podanie UCAS na studia medyczne w UK musisz zarejstrować się na test UK CAT do 20 września.

Tak, odbywa się na miejscu na uczelni w okolicach lutego. Po pierwszym etapie interview, część kandydatów jest zapraszana na kolejne mini-interviews. Będzie sprawdzana znajomość nowoczesnej sztuki medycznej, etyka medyczna, zdolność pracy w grupie, omawianie doświadczenia. Szczegółowe informacje dotyczące interviews są przekazywane studentom którzy dostali się do kolejnego etapu rekrutacji listownie.

Zdecydowanie pomocne są wolontariaty medyczne lub społeczne, praktyka medyczna, lub praca w służbie zdrowia. Jeżeli braliście udział w seminariach czy warsztatach o charakterze medycznym, chemicznym czy biologicznym, one również podnoszą wartość waszej aplikacji.

University of Liverpool wymaga, aby kandydat na studia medyczne zdał test UK CAT z wynikiem co najmniej 2500 punktów. Ten próg może ulec w zmianie w zależności od wyników wszystkich kandydatów.

Na tę chwilę nie, jednak można ubiegać się o 100% pokrycie czesnego z pożyczki rządowej.

The University of Buckingham

The University of Buckingham
 • The Univeristy of Buckingham wymaga średniej z matury na 80% plus dwa rozszerzenia z biologiii chemii, każde po min. 80% i wzwyż.
 • Konieczny jest test językowy IELTS zdany na 7.5, w tym minimum 7.0 z każdego komponentu
 • Aplikanci muszą także zdać test na medycynę UK CAT. Próg rekrutacyjny zależy od wyników uzyskanych przez kandydatów w danym roku.

Deadline składania podań to 15 październik każdego roku.

UWAGA: Aby móc złożyć podanie UCAS na studia medyczne w UK musisz zarejstrować się na test UK CAT do 20 września.

Kandydaci na studia medyczne z pozytywnie rozpatrzonymi podaniami UCAS są zapraszani na interview do uczelni. Przeprowadza się z nimi kilka krótkich rozmów, które są punktowane. Następnie przygotowywana jest lista rankingowa kandydatów. Oferty studiów przyznawane są według kolejności listy rankingowej.

Nie ma żadnych dodatkowych wymagań, ale możliwość udokumentowania wolontariatu lub stażu medycznego podniesie wartość Twojego podania, i tym samym zwiększy Twoje szanse na dostanie się na studia medyczne.

Tak, wymagany jest test UK CAT. Średnio około 10% najwyższych wyników kandydatów jest branych pod uwagę w dalszej rekrutacji.

Na tę chwilę nie, jednak można ubiegać się o 100% pokrycie czesnego z pożyczki rządowej.

Plymouth University

Plymouth University
 • Plymouth University na studia medyczne wymaga średniej z matury na min. 85-90% – w tym biologia i chemia na rozszerzeniu, jednak nie ma specyfikacji jaki konkretnie wynik jest oczekiwany.
 • Test językowy IELTS należy zdać z wynikiem 7.5
 • Test na medycynę UK CAT- należy osiągnąć możliwie jak najwyższy wynik; ponieważ próg zmienia się wraz z wynikami uzyskanymi przez studentów aplikujących na Plytmouth University w danym roku.

Deadline składania podań to 15 październik każdego roku.

UWAGA: Aby móc złożyć podanie UCAS na studia medyczne w UK musisz zarejstrować się na test UK CAT do 20 września.

Tak. Nie jest to jednak test Twoich kompetencji akademickich, ale ma na celu sprawdzenie Twojego charakteru, podejścia i sposobu myślenia jako przyszłego studenta medycyny. Jeśli dostaniesz zaproszenie na interview, będziesz musiał wykazać poniższe cechy: szczerość, integralność, elastyczność, wysoka motywacja i chęć poświęcenia, pro-społeczne usposobienie, umiejętność słuchania i bezproblemowej komunikacji, potencjał przywódczy, umiejętność pracy w grupy, umiejętność radzenia sobie ze stresem, analityczny umysł, znajomość swoich mocnych i słabych stron.

Nie ma żadnych dodatkowych wymagań, ale możliwość udokumentowania wolontariatu lub stażu medycznego podniesie wartość Twojego podania, i tym samym zwiększy Twoje szanse na dostanie się na studia medyczne.

Tak, wymagany jest test na medycynę UK CAT.

Nie ma wyszczególnionych stypendiów dla studentów medycyny, ale wszystkie inne informacje o stypendiach dostępne są na stronie uczelni, w sekcji STYPENDIA. Dodatkowo można ubiegać się o 100% pokrycie czesnego z pożyczki rządowej.

Hull York Medical School

Hull York Medical School
 • The Hull York Medical School wymaga średniej z matury 80% oraz 3 rozszerzeń, wśród których muszą znajdować się biologia i chemia, każde z nich zdane na co najmniej 80%
 • Test językowy IELTS na 7.5, w tym minimum 7.0 w każdej części.
 • Test na medycynę UK CAT

Deadline składania podań to 15 październik każdego roku.

UWAGA: Aby móc złożyć podanie UCAS na studia medyczne w UK musisz zarejstrować się na test UK CAT do 20 września.

Tak. Interview na medycynę na The Hull Medical School odbywa się w grudniu i styczniu, po tym jak Twoje podanie na studia zostało wysłane przez UCAS. Ofertę od uczelni z gwarancją miejsca na studiach medycznych dostaje się w okolicach lutego. Pierwszy interview jest grupowy, trwa ok 20 minut, sprawdza umiejętność pracy w zespole. Drugi interview to wstępna rozmowa indywidualna, trwa ok. 10 minut i zawiera zagadnienia takie jak twoja motywacja, doświadczenie, odpowiedzialność, umiejętności komunikacyjne (czytanie i słuchanie ze zrozumieniem), zainteresowania, zajęcia dodatkowe, osiągnięcia i konkursy. Trzeci interview jest również indywidualną rozmową, ale już bardziej szczegółową, trwa 10 minut, dostaje się pytania od 6 rekruterów. Mogą pojawić się zagadnienia dotyczące Twojej przyszłości jako lekarza oraz znajomości teraźniejszych problemów i kwestii medycznych, oraz zdolności krytycznego myślenia.

Takk, najlepiej praktyka lub wolontariat związany z medycyną, aby uzasadnić że jest się odpowiednim kandydatem na przyszłego lekarza, np. praca w hospicjum, domu starości. W personal statement należy napisać jak długo i z jaką częstotliwością odbywało się pracę, praktykę, wolontariat i co nas to nauczyło.

Tak, test na medycynę UK CAT. Progi ustalane są dopiero gdy wszyscy kandydaci wyślą aplikację UCAS wraz z wynikiem z egzaminu UK CAT.

Na tę chwilę nie, jednak można ubiegać się o 100% pokrycie czesnego z pożyczki rządowej.

Birmingham University

Birmingham University
 • Należy zdać rozszerzoną biologię i chemię na maturze na minimum 85%, warto mieć dodatkowo zdaną matematykę i język angielski na dobrym poziomie.
 • IELTS zdany na minimum 7.0
 • UKCAT zdany na minimum 2350 punktów

Deadline składania podań to 15 październik każdego roku.

UWAGA: Aby móc złożyć podanie UCAS na studia medyczne w UK musisz zarejstrować się na test UK CAT do 20 września.

Tak, obowiązuje on wszystkich kandydatów spełniających wymagania rekrutacyjne w zakresie IELTS, UKCAT oraz matury. Uczelnia szczególnie dużą uwagę przywiązuje do dodatkowych aktywności, głównie do wolontariatów (np. w hospicjum) oraz zaangażowania w opiekę zdrowotną, a także do umiejętności krytycznego myślenia i pracy w grupie. Często pytania dotyczą Twoich doświadczeń zawodowych związanych z opieką chorymi, służbą zdrowia itp.

Pytania dotyczą także: Twojej motywacji do studiowania medycyny, umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych, interpretacji danych itp.

Łącznie przewidzianych jest siedem interview, każdy trwa ok. 6 minut. Dla uczelni są one jednym z głównych czynników decydujących o przyjęciu/odrzuceniu aplikanta.

 

Jak wspomniano powyżej, dodatkowe doświadczenie w postaci pracy z chorymi (wolontariat w hospicjum, szpitalu jako pielęgniarz/pielęgniarka itp) jest wręcz nieodzowne.

Rządowa pożyczka od Student Finance England pokrywa koszta opłat czesnego. Dodatkowo uczelnia oferuje stypendia m.in. za wysokie wyniki w nauce.

Sunderland University

Sunderland University

Wymagane są trzy przedmioty rozszerzone: obowiązkowo chemia i/lub biologia, dodatkowo matematyka lub fizyka oraz trzeci dowolny przedmiot rozszerzony.

Deadline składania podań to 15 październik każdego roku.

Tak, wybrane osoby zostaną zaproszone na interview, brak jest jednak póki co szczegółowych informacji na ten temat.

Wszyscy aplikanci zobowiązani są do wypełnienia tzw. Roles and Responsibilities form – jest to dokument, w którym dokładnie opisujesz swoje doświadczenia związane z medycyną, w tym praca (płatna oraz wolontariat) z chorymi, np. praktyki pielęgniarskie, hospicjum itp. Jest to jedna z najważniejszych części Twojej aplikacji, na podstawie której uczelnia kwalifikuje kandydatów do dalszego etapu, jakim jest interview.

Tak, wymagany jest UKCAT, lecz uczelnia nie podaje minimalnego progu punktowego.

Na ten moment tego typu kursy nie są oferowane.

Sunderland University znany jest z dość bogatej oferty stypendiów i pomocy finansowych – szczegóły znajdują się na stronie “Stypendia”. Nie ma jednak przewidzianych stypendiów konkretnie na ten kierunek studiów.