fbpx
List rekomendacyjny

List rekomendacyjny

RECOMMENDATION LETTER NA STUDIA MAGISTERSKIE W UK

list rekomendacyjny studia w angliiNa studia magisterskie w UK wymagane są z reguły dwa listy rekomendacyjne, aczkolwiek zdarzają się wyjątkie kiedy uniwersytet owi wystarcza tylko jeden.

Uczelnie w Anglii precyzują też kto powinien napisać list. Zazwyczaj jest to profesor lub wykładowca ze studiów licencjackich, często może to być też pracodawca.

Referent przygotowuje list rekomendacyjny na oficjalnym papierze uniwersyteckim lub firmowym z adresem i logo firmy lub uczelni. W liście należy wyjaśnić skąd i jak długo zna się kandydata, należy podkreślić jaką wiedzę i doświadczenia posiada aplikant i dlaczego może ona być pomocna na studiach magisterskich w Anglii.

Polecamy też, aby w sytuacji kiedy wykładowca uniwersytecki przygotowuje referencje, wspomnieć na jakie zajęcia tego wykładowcy uczęszczał aplikant oraz jaką wiedzę z nich wyniósł. Gdy referencje pisze pracodawca, warto jest wyjaśnić jakie funkcje w pracy pełnił aplikant i jak się wywiązywał ze swoich obowiązków. Najważniejsze jest jednak, aby list rekomendacyjny odzwierciedlał dobrą relację pomiędzy aplikantem a referentem stawiają aplikanta w jak najlepszym świetle.