fbpx
Studia z dzieckiem

Studia z dzieckiem

STUDIA Z DZIECKIEM W UK – JAK APLIKOWAĆ O CHILDCARE GRANT? 

Co to jest childcare grant?

studia w UK z dzieckiemChildcare Grant (ChG) to dodatkowe wsparcie finansowe, które ma na celu pomoc rodzicom posiadającym dzieci poniżej 15 roku życia (lub poniżej 17 roku życia, jeśli mają specjalne potrzeby edukacyjne), studiującym w pełnym wymiarze czasu na uniwersytecie w Wielkiej Brytanii. Świadczenia te są dostępne niezależnie od standardowego finansowania pakietu studenckiego i nie trzeba ich spłacać. Niemniej, aplikant musi spełniać kryteria wymagane do ubiegania się o wsparcie w zakresie czesnego aby kwalifikować się do powyższego zasiłku.

CO OTRZYMUJESZ?

 • do 85% dofinansowania kosztów opieki nad dzieckiem

Kwota zasiłku zależeć będzie od:

 • całkowitego dochodu Twojego gospodarstwa domowego
 • kosztów opieki nad Twoim dzieckiem
 • Liczby dzieci pozostających na Twoim utrzymaniu.

ROK AKADEMICKI 2019 do 2020

childcare grant studia w anglii

Maksymalna kwota, którą możesz uzyskać to:

 • Do £174.22/tydzień jeśli masz 1 dziecko
 • Do £298.69/tydzień jeśli masz 2 dzieci lub więcej*

Jeśli jakakolwiek instytucja pomaga Ci w opiece nad dziećmi, np.: przedszkole, żłobek, agencja niań i opiekunek, na swojej aplikacji zobowiązany jesteś podać szczegółowe dane organizacji. Jeśli tego nie zrobisz, Twoja pierwsza wypłata z tego tytułu wyniesie maximum £169.31/tydzień lub 85% Twojego oszacowanego budżetu (w zależności od tego, która kwota będzie mniejsza).

ROK AKADEMICKI 2020 do 2021

Maksymalna kwota, którą możesz uzyskać to:

 • Do £169.31/tydzień jeśli masz 1 dziecko
 • Do £290.27/tydzień jeśli masz 2 dzieci lub więcej*

*Jeśli jakakolwiek instytucja pomaga Ci w opiece nad dziećmi (tj. przedszkole, żłobek, agencja niań i opiekunek), na swojej aplikacji zobowiązany jesteś podać szczegółowe dane organizacji. Jeśli tego nie zrobisz, Twoja pierwsza wypłata z tego tytułu wyniesie maximum £120.02/tydzień lub 85% Twojego oszacowanego budżetu (w zależności od tego, która kwota będzie mniejsza).

W JAKI SPOSÓB WYPŁACANY JEST ZASIŁEK?

Jeżeli jesteś studentem uczelni brytyjskich, który są także rodzicem, otrzymasz pieniądze w 3 transzach w przeciągu roku akademickiego. Płatności będą dokonywane na początku każdego kwartału prosto na podane przez Ciebie konto bankowe. Tak jak zostało wspomniane wcześniej, pieniądze które otrzymasz w ramach zasiłku na opiekę nad dzieckiem są przyznawane niezależnie od pożyczki, którą otrzymasz na studia i nie trzeba ich spłacać.

KTO MOŻE APLIKOWAĆ O CHILDCARE GRANT?

52156050 - happy family mother and father playing with a baby at home

Poniższe kryteria muszą być spełnione, aby student brytyjskiej uczelni mógł ubiegać się o zasiłek na opiekę nad dzieckiem:

 • Studiujesz w pełnym wymiarze godzin (t.j. full time);
 • Twoje dziecko jest poniżej 15 roku życia lub, jeśli posiada specjalne potrzeby edukacyjne – poniżej 17 roku życia;
 • Skorzystałeś z pożyczki rządowej na czesne lub jesteś uprawniony do ubiegania się o nią;
 • Posiadasz status rezydenta w Anglii;
 • Dziecko, o którym mowa w aplikacji jest finansowo od Ciebie zależne;
 • Jeśli w opiece nad dzieckiem korzystasz z pomocy jakichkolwiek agencji (np. agencja opiekunek i niań), przedszkoli lub żłobków – organizacja ta musi być zarejestrowana w Ofsted Early Years Register lub General Childcare Register;
 • Jeśli Twoje dziecko jest zostaje pod opieką niani w domu, osoba ta nie może być krewnym dziecka i musi być zarejestrowana w odpowiednim rejestrze.

JAK APLIKOWAĆ?

 1. Wyślij szacunkowe kosztów utrzymania Twojego dziecka do Student Finance England używając formularza CCG1
 2. Wyślij potwierdzenie tożsamości Twojego dziecka i finansowej zależności od Ciebie (np. oryginał certyfikatu urodzenia) wraz z ulgami jakie otrzymujesz (jeśli takowe dostajesz), w tym ulg podatkowych
 3. Otrzymasz list określający kwotę dofinansowania, które możesz otrzymać.
 4. Jeśli w opiece nad dzieckiem korzystasz z pomocy przedszkola, żłobka, lub niani – odpowiednia instytucja będzie zobowiązana potwierdzić koszty opieki nad dzieckiem używając formularza CCG2, w każdym kwartale.
 5. Jeśli rzeczywiste koszty opieki nad dzieckiem są niższe lub wyższe od tych oszacowanych przez Ciebie, Twoja kolejna wypłata zostanie odpowiednio dostosowana.

Więcej informacji znajdziesz klikając poniższy link wraz z formularzami do pobrania.