fbpx
Referencje

Referencje

JAK NAPISAĆ DOBRE REFERENCJE DLA APLIKANTA NA STUDIA W ANGLII?

 

Co to są referencje i co powinno być w nich uwzględnione?

Referencje to krótki, posiadający optymalnie 4000 znaków ze spacjami, list polecający kandydata na wybrany kierunek lub kierunki studiów w Wielkiej Brytanii. W referencjach powinny zostać uwzględnione osiągnięcia naukowe i pozanaukowe, cechy charakteru oraz nasze osobiste odczucia względem kandydata.

Kto powinien pisać referencje?

referencje studia w angliiReferencje piszą osoby, które cieszą się zaufaniem społecznym; na ogół są to nauczyciele, trenerzy, opiekunowie wolontariatu, pracodawcy, itp. Prośba o wystawienie referencji jest oznaką zaufania ze strony kandydata, dlatego ważne jest, aby tego zaufania nie zawieść i napisać referencje w taki sposób, żeby ułatwić kandydatowi aplikację na studia.

Jak napisać „dobre” referencje?

Przed napisaniem referencji polecamy odbycie krótkiego spotkania z aplikantem na studia w UK, aby dowiedzieć się jakie dokładnie są jego/jej motywacje złożenia podania na studia w Anglii. Co aplikant robi w godzinach pozalekcyjnych? Te informacje pomogą nakreślić głęboki i rzetelny profil ucznia/uczennicy, zachęcając je do pozytywnego rozparzenia podania na studia.

 • referencje studia w ukPolecamy referencje napisać zwięźle i na temat
 • Zdecydowanie warto jest trzymać się faktów!
 • Klarowna struktura tekstu czyni go bardziej przejrzystym i zachęca rekrutera uczelni brytyjskich do dalszej lektury!
 • Patetyczny, przesadnie wzniosły ton oraz nadmierny luz są odbierane negatywnie, dlatego dobrze jest zachować serdeczny, ciepły ton
 • Polecamy unikać ogólnikowych zdań na rzecz opisu faktów
 • Odradzamy przedstawienie aplikanta w samych superlatywach, gdyż nikt nie jest doskonały, a tak sformułowane referencje mogą wyglądać nieszczerze. Nie chodzi nam o to, żeby dopisać coś złego, ale aby nie rozpływać się w zachwytach :-)
 • Z drugiej strony, polecamy, aby referencje napisane były w tonie pozytywnym: jeśli kandydat np. boryka się z językiem angielskim nie ma co tego ukrywać. Jednak inny wydźwięk ma zdanie:

(…)Choć X jest komunikatywna i kreatywna w posługiwaniu się językiem angielskim, to popełnia mnóstwo błędów i czasami trudno ją zrozumieć(…)

a inny:

(…)X jest komunikatywna i kreatywna w posługiwaniu się językiem angielskim, choć popełnia sporo błędów. Myślę, że dzięki swojemu uporowi i ambicji szybko pokona te trudności w stymulującym środowisku anglojęzycznym(…).

Słowem, ważne, aby nawet słabości były pokazane w pozytywnym, optymistycznym świetle.

Pod żadnym pozorem nie należy kopiować gotowych referencji z internetu!

Co powinno znaleźć się w poszczególnych częściach referencji?

Wstęp:

 • Jest ogólny- odradzamy wchodzić w szczegóły.
 • Dobrze jest tu zaznaczyć, jaka relacja łączy nas z kandydatem, jak długo i w jakim stopniu go znamy.
 • Nie warto zamieszczać tu nazw szkół z patronami itp.
 • Czasami zdarza się, że osoba wystawiająca referencje bardzo skupia się we wstępie na sobie- pamiętajmy, że to nie my jesteśmy w tym dokumencie istotni i ograniczmy przedstawienie własnej sylwetki do niezbędnego minimum.

Rozwinięcie:

 • Jest główną częścią referencji.
 • Warto podzielić je na krótsze akapity, aby zachować przejrzystość tekstu.
 • W tej części dobrze jest poświęcić jeden akapit na to, jak wykazał się kandydat w obszarze, w jakim go znamy (np. jeśli to nasz uczeń piszemy tu o jego postępach, zaangażowaniu, motywacji, pracy na zajęciach, itd.).
 • Kolejnym ważnym elementem są znane nam osiągnięcia kandydata, niekoniecznie związane z obszarem, w jakim go znamy (np. trener piłkarski może napisać tu o wygranej w konkursie biologicznym) i opis charakteru.
 • Co ważne, opis ten nie powinien być pustosłowiem; jeśli np. piszemy, że kandydat jest sumienny, wyjaśnijmy co konkretnie o tej sumienności świadczy.
 • Należy zadbać o to, aby opisywać kandydata i jego dokonania w taki sposób, aby było to istotne na wybranym kierunku studiów. Np. sucha informacja o tym, że:

(…)kandydat od dziesięciu lat gra na flecie(…)

nie wnosi nic przydatnego rekrutującemu – ale już podanie tej samej informacji w następujący sposób, że:

(…)kandydat od dziesięciu lat gra na flecie i nauczył się dzięki temu wytrwałości, precyzji i organizacji czasu(…)

mówi o wiele więcej.

 • Dobrze jest pokazać, że kandydat jest dojrzałą osobą, która potrafi podejmować świadome decyzje i organizować swój własny czas.

Zakończenie:

 • Powinno być krótkim podsumowaniem referencji. Warto tu napisać:
 • Dlaczego popiera się aplikację kandydata na wybrany kierunek;
 • O poziomie języka angielskiego w mowie i w piśmie;
 • Kilka słów wyrażających nadzieję na jego powodzenie w procesie rekrutacyjnym.